Skalskydd

Proaktiv Säkerhets rulljalusier är den typ av skalskydd som ofta används för att minska risken för inbrott i butiker. De används också i andra fastigheter och offentliga miljöer.

Rulljalusierna tillverkas enligt gällande standarden EN1627:2011. De vanligaste typerna av jalusier är täta och perforerade. I vissa fall kan en kombination av täta och perforerade profiler vara det bästa alternativet.

Gallergrindar/fönstergaller

Entrépartier

Säkerhetsdörrar

Polykarbonat

Fönsterskyddsfilm

Jalusier