If You can envision it, then we can build it!

ProAktiv Säkerhet – Er helhetsleverantör av säkerhetslösningar i Stockholm

ProAktiv Säkerhet levererar säkerhetstjänster och produkter till företag, förening och privatperson i Stockholm och runt om mälardalen. Vi är specialiserade med att tillgodose er med en helhetslösning inom teknisk- och fysiskt säkerhet samt även mekanisk och el-lås. Vi vet att det oftast inte bara behövs en säkerhetsåtgärd. En kombination av en bra teknisk lösning med inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem och ett bra fysiskt skydd, som t.ex. bra fönsterskydd och bra dörrar/portar. Ett bra godkänt låssystem är en mycket viktig del av en säkerhetslösning.

När det gäller säkerhet finns det ingen standard som passar alla. Hos oss får ni en anpassad säkerhetslösning som uppfyller just era behov.

Oavsett om ni är ute efter en helt ny säkerhetslösning, eller har en befintlig installation på plats, så hjälper vi er.

Vi är med er hela vägen, från projektering och installation till service, underhåll och användning. Vi har 25 års erfarenhet av säkerhetslösningar och hjälper er med val av larmcentral och bevakningsföretag.

Säkerhetsbranschen transparant