If You can envision it, then we can build it!

Säkerhetssluss

Proaktiv Säkerhets Säkerhetsslussar har säkerhetsnivå med stil och funktionsval

Många lokaler behöver hög säkerhet för insläpp av behörig personal eller för att ha bra kontroll på in- och utsläpp av personer. Därför erbjuder Proaktiv Säkerhet marknadens bästa säkerhetsslussar med en optimal säkerhet för tillträde av säkerhetszoner.

Genom att endast tillåta en person att passera igenom passagen vid en godkänd angivelse, så garanteras endast åtkomst för behöriga användare till en lokal.

Olika funktioner kan erhållas för att säkerhetsnivån ska uppnås, däribland närvarosensorer, viktavkänning samt metalldetektering. För att tillträde ska godkännas så finns olika tekniska passagesystem, däribland traditionella passagesystem med tillträdesbricka men även kameror, fingerläsare etc.

Utöver den traditionella säkerhetsnivån kan säkerhetsslussarna utrustas med inbrottslarm, brandsäkerhet och beskjutningsskyddat glas.

För att uppnå den nivå som motsvarar ert behov är ni välkomna att höra av er för en kostnadsfri analys.