If You can envision it, then we can build it!

Gånggrindar

Gånggrindar

Gånggrindar är ett effektivt hjälpmedel för att få kontroll när flera personer går in i en byggnad samtidigt, eftersom studier visar att ungefär 7–8 personer kan övervakas av säkerhetspersonal. Vår gånggrind kombinerar säkerhet och funktionalitet och kombinerar snygg design med smidig drift och pålitlig säkerhet. De är idealiska för prestigehöjda entréer, eftersom de kompletterar och betonar en estetisk miljö.

Våra gånggrindar har högkvalitativa rostfria stål- och granithöljen och med de lätta glasrutorna passar de in i de flesta miljöer, oavsett inredningsdesign. Den eleganta VitraSec och det snygga rotationsdörrsystemet VitraSec R är konstruerade för inomhusbruk. De motoriserade glasrutorna aktiveras efter frigöring av en befälhavare. Den motoriserade WingSec är helt tillverkad av rostfritt stål och är därmed speciellt rekommenderad för utomhus-passagekontroll.

Konstruktionen är av hög kvalitet och har låga driftkostnader. Den ultraljudsvaga gånggrinden tillåter smidig och enkel passage även vid höga flöden. De breda passagerna i VitraSec och WingSec är inte bara en bra lösning för tillträde av större grupper. Gånggrindarna är också väl lämpade för handikappade eller skrymmande materiella leveranser. Vid kortslutning eller panik frigörs automatiskt passagen i båda riktningarna.