Intrångsskydd

Sensorer övervakar så obehöriga inte kan passera och aktiverar ett larm vid obehörig passage. Efter att elektronisk åtkomstkontrollanordning (intrångsskydd) kontrolleras behörigheten öppnas passagen. Entré-kontrollen har två speedgates, SpeedSec BP och SpeedSec FP. De är baserade på glasskivor som tillåter auktoriserad åtkomst. Beroende på modell och krav finns halvhöjds eller fullhöjdspaneler tillgängliga. Speedgate SlimSec är tillverkad med glaspaneler som öppnas i varje passageringsriktning. Vid panik eller strömavbrott, frigör öppningsrutorna passagevägen. Breda passager anpassande för funktionshindrade, t.ex. med rullstolar, finns som tillval.

Vid panik eller strömavbrott, frigör öppningsrutorna passagevägen. Breda passager anpassande för funktionshindrade, t.ex. med rullstolar, finns som tillval. Enheterna / intrångsskydd bildar effektiva optiska barriärer med attraktivt utseende. Högkvalitativa material såsom rostfritt stål, glas, trä, granit eller marmor betonar designfaktorn.

Säkerhetsgrind

Gånggrindar

Vändkors

Speed gate