If You can envision it, then we can build it!

Intrångsskydd

Intrångsskydd

Ett intrångsskydd är till för att försvåra att obehöriga kan komma in genom fastighetens entré och nå den verksamhet som finns där. Användningsområderna är obegränsade och exempel är personalingång och besöksinsläpp till företag, skolentréer, offentliga byggnader inom stat och kommun som behöver ha tillträdeskontroll, men även inom lokaltrafikens biljettkontroll.

Ett tekniskt system (se under passagekontroll) övervakar så obehöriga inte kan passera och aktiverar ett larm vid obehörig passage. Efter att passagekontrollsystemet har kontrollerat behörigheten öppnas passagen. Entré-kontrollen har två speedgates, SpeedSec BP och SpeedSec FP. De är baserade på glasskivor som tillåter auktoriserad åtkomst. Beroende på modell och krav finns halvhöjds- eller fullhöjdspaneler tillgängliga. Speedgate SlimSec är tillverkad med glaspaneler som öppnas i varje passeringsriktning.

Vid panik eller strömavbrott frigör öppningsrutorna passagevägen. Breda passager anpassade för funktionshindrade, t.ex. med rullstolar, finns som tillval. Enheterna / intrångsskydd bildar effektiva optiska barriärer med attraktivt utseende. Högkvalitativa material såsom rostfritt stål, glas, trä, granit eller marmor betonar designfaktorn.