Intrångsskydd - Skydda egendomen från intrång

Vi hjälper företag och fastigheter i Stockholm med att förebygga intrång i sina lokaler

Vill du veta vad din säkerhetslösning kostar?
Kontakta oss för kostnadsfri offert!

ProAktiv Säkerhet - Er expert på intrångsskydd

Ett intrångsskydd är till för att försvåra för obehöriga att komma in genom fastighetens entré och nå verksamheten som finns där. Dess användningsområden är obegränsade och exempel på det är personalingång och besöksinsläpp till företag, skolentréer, offentliga byggnader inom stat och kommun som behöver ha tillträdeskontroll, men även inom lokaltrafikens biljettkontroll.

Ett tekniskt system, i form av passagekontroll kontrollerar att obehöriga inte kan passera igenom spärren och aktiverar ett larm vid obehörig passage. Efter att passagekontrollsystemet har kontrollerat behörigheten öppnas passagen. Entrékontrollen har två speedgates, SpeedSec BP och SpeedSec FP. De är baserade på glasskivor som tillåter auktoriserad åtkomst. Beroende på modell och krav finns halvhöjds- eller fullhöjdspaneler tillgängliga. Speedgate SlimSec är tillverkad med glaspaneler som öppnas i varje passeringsriktning.

Vid strömavbrott frigör öppningsrutorna passagevägen. Breda passager anpassade för funktionshindrade, t.ex. med rullstolar, finns som tillval. Enheterna / intrångsskydden bildar effektiva optiska barriärer med attraktivt utseende. Högkvalitativa material såsom rostfritt stål, glas, trä, granit eller marmor betonar designfaktorn.

Säkerhetssluss

Med säkerhetssluss får ni kontroll på in- och utflödet av personer på särskilda platser där det behövs som exempelvis kontorslokaler eller industrier.

Speedgate

Med Proaktiv Säkerhets speedgates får du en modern, högklassig och smidig lösning med stort säkerhetsfokus.

Vändkors

En entrélösning med stort flöde av personer behöver ofta en bra lösning för kontroll av in- och utpassage. Vändkors lämpar sig väl i detta sammanhang.

Gånggrindar

Våra gånggrindar kombinerar säkerhet och funktionalitet och kombinerar snygg design med smidig drift och pålitlig säkerhet.

Behöver ni hjälp med säkerhetslösningar?

Kontakta oss för en offert

ProAktiv Säkerhet

Besöksadress: Hägernäsvägen 25, 183 60 Täby

Postadress: Hägernäsvägen 25, 183 60 Täby

Org.nr: 559222-0916

Kontakta oss

Telefon: 010-551 19 40

E-post: info@prosakerhet.se

Våra tekniker arbetar med uppdrag i: Stockholm, Täby, Danderyd, Sollentuna, Vallentuna, Lidingö, Järfälla, Upplands Väsby, Spånga, Vällingby, Solna m.m.

Säkerhetsbranschen logga - Kunskap, Ansvar & Kvalitet

Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att ProAktiv Säkerhet aldrig delar eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från ProAktiv Säkerhet.