Fysiskt områdesskydd

Proaktiv Säkerhet ger er som en totalentreprenör en säkerhetslösning som är hållbar och vi ser inte bara till att en del av säkerhetsbehovet löses, utan tillhandahåller ett komplett skydd av ert område.

Vi riskbedömmer, analyserar och åtgärdar genom effektiv och hållbar planering. Vi projektleder montaget i  säkerhetsarbetet,  så ni kan fokusera på ert företag.

Pollare

Vägblockerare

Massiv skjutgrind

Säkerhetsstaket

Snabbviksgrind

Bommar

Skjutgrind

Rotationsgrind