Inbrottslarm i Stockholm

Inbrottslarm till företag & privatpersoner

Vi är med er från början och genom hela brukandetiden av produkter och tjänster.

Med ett inbrottslarm uppkopplat mot en larmcentral så förebygger ni besök från ovälkomna gäster och får snabbt hjälp av väktare vid en eventuell händelse. Proaktiv Säkerhet är en oberoende säkerhetsleverantör som arbetar med de största tillverkarna av inbrottslarm i Sverige.

Många av våra kunder har anlitat oss för en säkerhetslösning för att känna att deras företag är bevakat mot ovälkomna gäster. För att ni ska få rätt inbrottslarm så hjälper er med projektering,  installation och konfiguration av ert larmsystem, så ni kan fokusera på kärnverksamheten på ert företag.

Ett inbrott kan i många fall innebära förlust av stora värden, arbeten som går förlorade och inte minst inger det en känsla av otrygghet då det i vissa fall kan det innebära fara och risk.

Erbjuder larm i Stockholm

Förutom kameraövervakning i Stockholm erbjuder vi även våra kunder installation av larm i Stockholm. Vi säljer och installerar larm av märket DSC som är SBSC-certifierade larm i Stockholm för både privatpersoner och företag. Vi har även utvidgat vår expertis inom kameraövervakning i Stockholm till larm och larmövervakning , däribland till bolaget Tempest.

Vårt larm i Stockholm är enkla att använda, och av allra högsta kvalitet och godkända av samtliga försäkringsbolag. Vi kan koppla alla larm till vaktbolag och/ eller larmcentral samt till era telefonnummer. Vårt larm i Stockholm hanterar både trådlösa och trådbundna sektioner.

Våra andra tjänster i Stockholm

  • Support och installation av larm i Stockholm.
  • Passagesystem.
  • IT-säkerhet samt övriga säkerhetslösning.
  • Olika typer av övervakningskameror.
  • CCTV.

Vi kan även koppla ert larm och er kameraövervakning i Stockholm till övriga larmcentraler.

Med ert CCTV, kameraövervakningssystem i Stockholm, och ett larm i Stockholm kan larmcentralen identifiera tjuven snabbare. Larmcentralen är då beredda att utföra de åtgärder som du önskar och håller då koll på er anläggning. Tempest övervakar alla typer av larm som kan uppkomma; exempelvis inbrott, överfall, hiss och andra driftslarm – hos både företag och privatbostäder.

Få fri konsultation och offert

Vi erbjuder alla våra kunder kostnadsfri konsultation av kameraövervakning i Stockholm samt fri offert. Vårt företag har lång erfarenhet och gott samarbete med de största leverantörerna. För oss är det viktigt att våra kunder kan känna sig trygga med en hög driftsäkerhet och service.

Vi har även tjänster inom passagesystem.

Ring oss, vi hjälper er med larm och kameraövervakning i Stockholm!

Övervakningskameror i Stockholm

Passersystem i Stockholm

Inbrottslarm i Stockholm