Tekniskt skydd

Proaktiv Säkerhet  har ett brett sortiment inom inbrottslarm, kameraövervakning och passagesystem, för att kunna tillgodose ert specifica behov av inbrottsskyddet.

För att kunna säkerställa den totala säkerheten på ett företag eller en förening, så behövs ofta en kombination av ett bra tekniskt skydd. Ofta kan till och med behovet vara i kombination med ett bra fysiskt skydd. Det är därför vi på Proaktiv Säkerhet vill vara er partner inom säkerhet- En leverantör av er säkerhet- Den självklara säkerheten.

Vi har godkända produkter för alla tänkbara installationer och använder oss av polisens godkända larminstallatörer.

Övervakningskameror i Stockholm

Passersystem i Stockholm

Inbrottslarm i Stockholm