If You can envision it, then we can build it!

Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar

En säkerhetsdörr ger ett mycket säkert skydd mot inbrott. En säkerhetsdörr kan rädda ditt och dina familjemedlemmars liv om olyckan är framme, som t.ex. att giftig gas sprider sig i din trappuppgång.

Skulle en brand uppstå i din lägenhet skyddar du även dina grannar genom att hindra och fördröja brandens framfart. Är du fastighetsägare eller sitter i en bostadsrättsförenings styrelse är det ditt ansvar att dörrarna monteras enligt lagen.