If You can envision it, then we can build it!

Jalusier

Jalusier

Proaktiv Säkerhets rulljalusier är den typ av skalskydd som ofta används för att minska risken för inbrott i butiker. Det är inte bara för butiker utan gäller även andra fastigheter/offentliga miljöer. Rulljalusierna tillverkas enligt gällande standard EN1627:2011. De vanligaste typerna av jalusier är täta och perforerade, men i vissa fall kan en kombination av täta och perforerade profiler vara det bästa alternativet.