If You can envision it, then we can build it!

Gallergrindar/fönstergaller

Gallergrindar/fönstergaller

Smidesgaller och grindar med hög säkerhet

Proaktiv Säkerhets gallergrindar och fönstergaller är ett effektivt sätt att skydda entréer och fönster. Galler och gallergrindar kan tillverkas med olika utsmyckningar och kan lackas i många olika kulörer. Standardkulör är vit.

Galler- och gallergrindar kan tillverkas så de är rostfria, vilket är krav vid montage utomhus. Fönstergaller kan vara fast monterade eller öppningsbara. De kan ha ett eller två lås samt har stabila gångjärn.

Gallergrindar finns både som enkla eller dubbla gallergrindar, beroende på storleken på entrén. En stor fördel är att de kan tillverkas måttanpassat. Är öppningen där gallergrinden ska monteras för stor, så finns det möjlighet att montera ett fast gallerparti bredvid grinden.