If You can envision it, then we can build it!

Fönsterskyddsfilm

Fönsterskyddsfilm

Denna fönsterskyddsfilm i klass P2A är ett fönsterskydd som är en laminerad polyesterfolie. Trots att skyddsfilmen inte alls är tjock är den tillräckligt för att stå emot kraftiga angrepp. Det kan handla om skador som kan uppstå från stenar och andra föremål, som lätt kan kastas mot fönster. Eftersom risken att fönster splittras försvinner, reduceras skador på både person, inredning och inventarier.