If You can envision it, then we can build it!

Fysiskt skalskydd

Skydda din butik och bostad mot inbrott

Fysiska skalskydd hjälper dig mot inbrott och sabotage

Det fysiska skyddet finns till för att upptäcka, förhindra och stoppa stöld, sabotage och intrång. Det fysiska skyddet består av olika barriärer och skyddsåtgärder som sammantaget bildar ett anpassat och avvägt skydd mot fastigheten.

Ett fysiskt skydd från Proaktiv Säkerhet är en del av det skalskydd som sitter runt fastigheten, men även ett punktskydd inne i fastigheten som har en högre säkerhetszon. Har du t. ex. en butik som du vill skydda mot inbrott är gallergrindar är ett bra komplement, tillsammans med jalusier och kan tillverkas i olika snygga utsmyckningar och lackfärger! Vi säljer, projekterar och hjälper till med montage av skalskyddet.

En säkerhetsdörr till lägenhet är inte bara en säkerhet mot inbrott och dämpar oljud utifrån trapphuset, utan skyddar även mot brand och giftig gas – både för din egen del men också för dina grannar. 

Det finns en mängd fysiska skydd till en fastighet för att skydda er mot inbrott, sabotage eller företagsspioneri. Några exempel är galler, gallergrindar, rulljalusier, fönsterskyddsfilm, polykarbonat (härdad plast), säkerhetsdörrar och entrépartier.

Samtliga produkter är godkända enligt sin standard och monteras upp av godkända montörer för att tillgodose en hög säkerhet.