If You can envision it, then we can build it!

Snabbviksgrind

Snabbviksgrind

Den snabba öppnings- och stängningshastigheten möjliggör öppning och stängning efter varje ingång eller utgång. Den har hög hastighet, stabilitet och är mycket pålitlig och med lågt behov av underhåll. Med de TÜV-typtestade snabbviksgrindarna får du skydd i full höjd i stängt läge.

På grund av sin spårfria design erbjuder den obegränsad säkerhet för varje infart eller utfart. Det är helt fribärande och har utformats med rationalitet i åtanke. Denna grind konkurrerar mot både skjutgrindar och bommar samtidigt!

Snabbvikgrindarnas extremt höga hastighet möjliggör snabb stängning efter varje passage. Detta gör att det effektivt stöder smidiga arbetsflöden i daglig drift! Vidare behövs inget återställningsområde. På grund av sin solida konstruktion och den geniala rörelsen är EntraQuick® särskilt stabil och kräver inte ett extra golvlås i stängt läge.

Snabb och enkel installation
Grinden kan installeras enkelt och snabbt tack vare förmonterade stolpar och vikblad. Den drivs av två växelströmsmotorer. Grinden lämnar vikten inåt mot det säkra området och varje blad kan öppnas separat om det behövs.