If You can envision it, then we can build it!

Säkerhetsstaket

Säkerhetsstaket

Det skruvlösa stängslet har ett karakteristiskt, respektingivande utseende. De rektangulära nätmaskorna som har en kraftig tråd förstärks av ytterligare horisontala trådar vilket ger en extremt bra stabilitet. Den patenterade konstruktionen av stängslet förhindrar nedmontering vid inbrott.

En snabb installation är möjlig tack vara dess konstruktion med trekantsstolar som tydligt markerar var panelen ska vara, oavsett om det är raka eller ojämna sträckor. Traditionella verktyg är inte nödvändiga vid denna installation. Vid kuperad terräng installeras stängslet i en trappfunktion. De unika trekantsstolparna är öppna och minimerar risken för frostsprängning. Stolparna är miljöanpassade då ingen zinkutfällning påverkar naturen negativt.

Giant Secur Panelstängsel säkrar området på bästa sätt. Stängslet/staketet rekommenderas i områden där både det visuella och det funktionella har en avgörande betydelse. Panelstängslets högre säkerhet gör det mer åtråvärt i säkra institutioner, fängelser samt vid ambassader och försvarsbyggnader. Stängslets säkerhet kan ytterligare förbättras genom montering av elanslutning eller en taggtrådslösning.

Giant Secure finns i två versioner: ”heavy” och ”normal”. Avskräckande taggar på toppen eller i botten av stängslet minskar risken för inbrottsförsök. Den innovativa lösningen med integrerat stängsel på själva stolpen eliminerar risken för försök till överklättring