If You can envision it, then we can build it!

Massiv skjutgrind

Massiv skjutgrind

Tracked Gate M50 är en skjutgrind som är utformad för att stoppa alla hot. Trots sin massiva konstruktion har den också en extremt platt grund. Den kan höjdanpassas och utrustas med överklättringsskydd för att uppfylla platsspecifika krav. Den internationellt kraschtestade Tracked Gate M50 ger slagskydd och är därför idealisk för alla kritiska infrastrukturapplikationer. Den är också idealisk för andra högriskområden.

Skjutgrinden har en ”tracked design” med oöverträffad tillförlitlighet. De låga öppnings- och stängningstiderna är omöjliga att uppnå med andra drivprinciper. Tracked Gate M50 har avancerad teknik och är fortfarande helt kompatibel med alla åtkomstkontrollsystem. Det är en flexibel lösning för alla åtkomstpunkter för säkerhetsområden som är sårbara mot fientliga fordonsattacker.

Den robusta konstruktionen med tungt material och högt dragbart stål ger pålitlig drift och kräver lågt underhåll. Som en extra säkerhetsåtgärd finns en överstyrningsanläggning för manuell drift tillgänglig. Dessutom är grinden snabb och enkel att installera i alla klimatzoner.