Brandskydd

Proaktiv Säkerhets medarbetare har flera års erfarenhet av brandskydd. Brand är något som skadar liv, hälsa och egendom. Proaktiv Säkerhet kan erbjuda optimala lösningar av brandskydd och och räddningsmaterial för alla kunder. Vi har tillgång till marknadens sortiment av tjänster och produkter för ert företags eller fastighets brandsäkerhetslösning.

Din partner

Som din partner erbjuder vi dig kostnadseffektiv, enkla och hållbara brandsläckningslösningar. Dessa motsvarar dina behov som enkelt kan anpassas för att passa de individuella och specifika kraven i en önskad applikation. Våra moderna brandskyddslösningar möjliggör optimering av brandteknisk säkerhet och är effektivt ur brandriskhanteringssynpunkt. Dessutom kan vi erbjuda detta till rimliga kostnader. Proaktiv automatiska brandsläcksystem från Salgrom, är de mest effektiva och mest pålitliga brandskyddslösningar för att skydda mot alla möjliga brandkatastrofer och därmed säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Vår certifierade och miljösäkra brandsläckningssystem ger ett modernt och effektivt skydd mot brand.

Systematiskt arbete med brandskydd

systematiskt brandskyddsarbeteSystematiskt brandskyddsarbete
Proaktiv Säkerhet hjälper till med ert systematiskt Brandskyddsarbete. Enligt lagen om Skydd om olyckor, så är verksamhetsansvarige på företag, förening eller fastighetsägare skyldig att se till att det finns ett Systematiskt brandskyddsarbete. När det gäller ansvar i en fastighet med olika företag, så är fastighetsägaren ansvarig för det allmäna utrymmet, dvs trapphus, gararge och liknande, medan det enskilda företaget är ansvarig i sina lokaler. Till hjälp för att sköta om det systematiska brandskyddsarbetet, finns olika hjälpmedel som t.ex. checklistor i pdf format som innhåller kontrollpunkter och övrig dokumentation. I det moderna SBA-arbetet, är att allt är samlat i datorn och app på t.ex. surfplatta.

Släcksystem

Handbrandsläckare

Skyltar och armaturer

Första hjälpen