Skyltar och armaturer

Nödljusarmaturer och nödljus

När  en brand eller olycka uppstår, så är det viktigaste att människorna hittar ut och får den hjälp som behövs, på ett snabt och smidigt sätt, och detta kan ju givetvis lösas med skyltar och armaturer. Tiden det tar att hitta en nödutgång eller en brandsläckare kan vara avgörande för liv och hälsa. Med rätt skyltning kan liv räddas vid en olycka eller utrymningssituation. Kraven på varselmarkering är reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:13 Skyltar och signaler och enligt dessa är det krav på att utrymningsvägar, brandredskap, första hjälpen och risker skall vara uppmärkta. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade.

Proaktiv Säkerhet erbjuder er nödljusarmaturer, efterlysande skyltar och nödljus som slås på vid ett eventuellt strömavbrott.

Utrymningsmarkeringar

Eftersom rök från brand stiger uppåt och samlas under taket. För att underlätta en utrymning så är det bra att att komplettera skyltningen med lågt placerade utrymningsmarkeringar, t.ex:

  • Golvmarkeringar – tejp, gallerdurksplåt eller målade linjer kan visa gångvägen ut
  • Dörrpostmarkeringar – en markering av dörrposten syns även om lokalen börjar rökfyllas.
  • Dörrhandtag och låsanordningar kan enklare öppnas om de är utmärkta med midjeskylt eller annan handtagsmarkering.
  • Trappstegsmarkeringar – underlättar utrymning i trappor och förhindrar olyckor.
  • Hinder i utrymningsväg kan t ex märkas upp med varnings-tejp, efterlysande kedja eller lister som hänger från taket

Släcksystem i Stockholm

brandsläckare

Skyltar och armaturer

Första hjälpen tavlor och hjärtstartare