Första hjälpen tavlor och hjärtstartare

Första hjälpen

Första hjälpen, är en första insats och därför är utrustning och kunskap av yttersta vikt.Första hjälpen

Vid skada är det viktigt att snabbt hitta och kunna använda rätt första hjälpen-material. En Första hjälpen-station löser problemet på ett optimalt sätt. En första hjälpen tavla är stor och iögonfallande och monteras på en lätt tillgänglig och väl synlig plats.

Vi har ett brett sortiment högklassig utrustning från de ledande tillverkarna av första hjälpen-tavlor, hjärtstartare, ögonsköljsutrustning, brännskadekompresser och ett flertal olika kuddar och väskor för olika användningsområden. Våra servicetekniker kan kontrollera och komplettera utrustningen i samband med årligt underhåll av brandredskapen.

 

Defibrillatorer, hjärtstartare

Plötsligt hjärtstopp är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Därför borde en defibrillator vara lika självklar som en brandsläckare på arbetsplatser och på platser där många människor vistas.

Vid ett plötsligt hjärtstopp är den kritiska faktorn alltid tiden. Enligt internationella riktlinjer bör hjärt- och lungräddning sättas in inom en minut efter hjärtstopp och en hjärtstartare bör användas inom maximalt fem minuter. Hjärtstartaren ger en elektrisk chock som ger hjärtat en chans att återfå sin normala rytm.

En hjärtstartare på arbetet, i hemmet eller på idrottsklubben kan betyda skillnaden mellan liv och död.

Kontakta oss idag så hjälper vi er!

Släcksystem i Stockholm

brandsläckare

Skyltar och armaturer

Första hjälpen tavlor och hjärtstartare