brandsläckare

Förstahands brandskydd

Handbrandsläckare är ett förstahandsredskap mot brand. Genom att ha en effektiv och lätthanterlig släckare nära till hands, ska man kunna ingripa mot begynnande brand och därigenom begränsa skadan. Det finns många exempel på hur ett snabbt ingripande med en handbrandsläckare i brandens inledningsskede har förhindrat utvecklingen till stor brand. Proaktiv Säkerhet har lång erfarenhet av att säkerställa företag, fastighets ägare, Brf föreningars behov av skydd mot bränder och olyckor.

De tre vanligaste brandsläckarna är:

Pulversläckare

Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för både A, B och C-bränder

Kolsyresläckare

Kolsyresläckare ger ett effektivt brandskydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid släcker brand i vätskor, gaser och plaster

skumsläckare

Skumsläckare

Skumsläckare släcker effektivt både A-bränder – brand i trä, tyg papper och B-bränder, som brand i plast och brännbara vätskor.

Släcksystem i Stockholm

brandsläckare

Skyltar och armaturer

Första hjälpen tavlor och hjärtstartare