Brandskydd i Stockholm

Proaktiv Säkerhet erbjuder optimala lösningar av brandskydd och och räddningsmaterial för alla kunder. Vi har tillgång till marknadens sortiment av tjänster och produkter för ert företags eller fastighets brandsäkerhetslösning.

Din partner inom brandskydd i Stockholm

Som din partner erbjuder vi dig ett kostnadseffektiv, enkelt och hållbart förstahands brandskydd. Dessa motsvarar dina behov som enkelt kan anpassas för att passa de individuella och specifika kraven i en önskad applikation. Våra moderna brandskyddslösningar möjliggör optimering av brandteknisk säkerhet och är effektivt ur brandriskhanteringssynpunkt. Dessutom kan vi erbjuda detta till rimliga kostnader. Proaktiv automatiska brandsläcksystem från Salgrom, är en av de mest effektiva och mest pålitliga brandskyddslösningar för att skydda mot alla möjliga brandkatastrofer och därmed säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Vår certifierade och miljösäkra brandsläckningssystem ger ett modernt och effektivt skydd mot brand.

Systematiskt Brandskydds Arbete, SBA

systematiskt brandskyddsarbete

Proaktiv Säkerhet hjälper er med  systematiskt Brandskydds arbete. Enligt lagen om Skydd om olyckor, så är verksamhetsansvarige på företag, förening eller fastighetsägare skyldig att se till att det finns ett Systematiskt brandskyddsarbete. När det gäller ansvar i en fastighet med olika företag, så är fastighetsägaren ansvarig för det allmäna utrymmet, dvs trapphus, gararge och liknande, medan det enskilda företaget är ansvarig i sina lokaler. Till hjälp för att sköta om det systematiska brandskyddsarbetet, finns olika hjälpmedel som t.ex. checklistor i pdf format som innhåller kontrollpunkter och övrig dokumentation. I det moderna SBA-arbetet, är att allt är samlat i datorn och app på t.ex. surfplatta.

Släcksystem i Stockholm

brandsläckare

Skyltar och armaturer

Första hjälpen tavlor och hjärtstartare