Blogg av Proaktiv Säkerhet i Sverige AB

I denna blogg kan du läsa om nyheter och intressanta spaningar i branschen!

Nedan finner du länkar till olika artiklar vi skrivit relatade till vår bransch!

 • 09/03/2023 - Proaktiv Säkerhet I Sverige AB 0 Kommentarer
  Fellarm – har AI gjort dem obefintliga?

  För många företag är väktartjänster kopplade till inbrottslarm en mycket viktig del av säkerhetsarbetet. Det räcker inte att ett larm tjuter på platsen, larmet behöver också vara kopplat till en direkt åtgärd. Detta ingår också i många av de helhetslösningar för larmsystem och säkerhetstjänster som vi på ProAktiv Säkerhet erbjuder.

  Det har dock varit svårt att undvika att vissa larm går av i onödan. Kanske har ett djur kommit in på en larmad innergård, kanske har larmet reagerat på något annat som inte innebär någon fara för den larmade verksamheten. Dessa fellarm leder naturligtvis till samma åtgärder som befogade larm, eftersom det under lång tid inte funnits något sätt att avgöra om ett larm är skarpt eller ej utan att till exempel åka till platsen.

  Dagens moderna teknik inom AI (artificiell intelligens) har dock visat sig vara mycket användbar i arbetet med att minimera fellarm och efterföljande onödiga åtgärder. Användningen av AI inom larm och säkerhetssystem är under ständig utveckling i takt med att den bakomliggande tekniken utvecklas – och det går snabbt framåt. Tekniska experter anser idag att AI helt kommer förändra en rad branscher i samhälle och näringsliv. Detta gäller inte minst säkerhetsbranschen.

  Läs mer
 • 09/03/2023 - Proaktiv Säkerhet I Sverige AB 0 Kommentarer
  Hur fungerar ett modernt inbrottslarm?

  Ett modernt inbrottslarm är en av flera integrerade länkar i en lång säkerhetskedja, där flera moment samverkar för att skapa ett fullgott intrångsskydd. ProAktiv Säkerhet hjälper företag och privatpersoner med hela säkerhetskedjan, inklusive projektering, installation och konfiguration. Vi erbjuder fullständig behovsanalys och individuellt anpassade lösningar för att skapa exakt det säkerhetssystem som varje enskild kund behöver. 

  Larm och säkerhet är ett område som befinner sig i ständig teknisk utveckling. Det som räknades som ett modernt inbrottslarm för några år sedan, kan idag vara föråldrat och kanske till och med innebära en säkerhetsrisk. Därför arbetar ProAktiv Säkerhet alltid med marknadens mest moderna inbrottslarm. Vi utvärderar kontinuerligt våra larmsystem, och uppdaterar vid behov. 

  Läs mer
 • 09/03/2023 - Proaktiv Säkerhet I Sverige AB 0 Kommentarer
  Med kameraövervakning får du kontroll

  Kamerabevakning är ofta förknippat med övervakning av ett särskilt område ur säkerhetssynpunkt. Kameraövervakning är också ett effektivt sätt att säkra en fastighet, och gör det möjligt att i efterhand se vem som befunnit sig på en viss plats en viss tid. Men moderna kamerasystem kan även användas till mycket annat, till exempel att få god överblick av kundflöden i en butik eller att identifiera ett område där flest människor rör sig.

  Med hjälp av kameraövervakning kan du alltså få full kontroll över säkerheten, samtidigt som du kan optimera din verksamhet ur ett affärsmässigt perspektiv. Modern teknik har också skapat stora möjligheter att säkra tryggheten för både dig som använder kameraövervakning och till exempel förbipasserande.

  Läs mer
 • 09/03/2023 - Proaktiv Säkerhet I Sverige AB 0 Kommentarer
  Vad är ett passersystem?

  I all vår kommunikation vill ProAktiv Säkerhet förmedla vikten av att anpassa säkerhetssystem efter varje kunds särskilda behov och förutsättningar. Ett fullgott säkerhetssystem består av flera delar som samverkar för att skapa en optimal säkerhetslösning. En sådan del är passersystem. Ett passersystem ger dig och ditt företag full kontroll över vilka som befinner sig i fastigheten vid en given tidpunkt.

  I grunden handlar passersystem egentligen om något mycket enkelt: Låsta dörrar och möjligheten att ge rätt personer tillgång att öppna dörrarna. Det som skiljer ett modernt passersystem från ett vanligt låssystem är moderna tekniska lösningar som skapar flexibilitet och extra säkerhet. Med hjälp av digital teknik kan man kontrollera inpassering, logga inpasseringar och styra tillgång till lokaler efter behörighet och tid på dygnet. 

  Läs mer

ProAktiv Säkerhet

Besöksadress: Hägernäsvägen 25, 183 60 Täby

Postadress: Hägernäsvägen 25, 183 60 Täby

Org.nr: 559222-0916

Kontakta oss

Telefon: 010-551 19 40

E-post: info@prosakerhet.se

Våra tekniker arbetar med uppdrag i: Stockholm, Täby, Danderyd, Sollentuna, Vallentuna, Lidingö, Järfälla, Upplands Väsby, Spånga, Vällingby, Solna m.m.

Säkerhetsbranschen logga. Kungskap, Ansvar, Kvalitet

Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att ProAktiv Säkerhet aldrig delar eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från ProAktiv Säkerhet.