Bevakningstjänster i Stockholm tillsammans med våra samarbetsparners

Med vår samarbetspartner kan vi erbjuda trygga och säkra bevakningstjänster åt ert företag, butik eller byggarbetsplats

Vill du veta vad din säkerhetslösning kostar?
Kontakta oss för kostnadsfri offert!

Säkra ert område med ProAktiv Säkerhet

Vi på ProAktiv Säkerhet har ett partnerskap med Skyddsbevakning Sverige AB, vilket resulterar i att vi tillhandahåller professionella och trygga bevakningstjänster. Oavsett om du är privatperson, ett företag, eller verkar inom den offentliga sektorn får du en leverans av högsta klass. Självklart anpassar vi tjänsten så att den passar just ditt behov! 

Nedan kan ni läsa mer om vad för bevakningstjänster som kan erbjudas.

Butikssäkerhet

Butiker och varuhus är sårbara inför omgivningens påverkan i form av våld, vandalism samt hot. Bevakningstjänster som kan erbjudas är ordningshållning, civil butikskontrollant m.m. inom detta område för att upprätthålla säkerheten och minimera riskerna för personalen. Detta bidrar även till att öka företagets effektiva omsättning. Med god butikssäkerhet känner sig personalen tryggare i sin arbetsmiljö och är mentalt förberedda för olika situationer som kan uppstå. Med oss kan ni undvika akutåtgärder vid händelser. På så sätt slipper ni störningar i produktionen som kan bli kostsamma och skadliga för företagets lönsamhet.

Bygg & industribevakning

Ett flertal problem kan förekomma i en bygg- eller industriarbetsplats. Dessa kan vara arbetsplatsolyckor, skadegörelse, stölder och obehörigt folk. Tyvärr är stölder från byggarbetsplatser ett stort problem. Ofta är det dyra verktyg, grävmaskiner och lastbilar men även metaller som stjäls från byggarbetsplatsen. Detta brukar leda till högre slutpris för beställaren då företaget tvingas räkna med svinn och stölder i sina ekonomiska kalkyler. Vi kan hjälpa er att förebygga dessa problem med en kombination av olika lösningar, såväl preventiva åtgärder som reaktiva sådana. Exempelvis kan vi erbjuda väktare i kombination med trygghetskameror och skalskyddsutrustning.

Företagssäkerhet

Vi kan erbjuda en rad tjänster inom företagssäkerhet där samarbetet står i fokus. Bland annat kan vi erbjuda receptionstjänster, förebyggande insatser mot skadegörelse men även tekniska säkerhetslösningar för era fastigheter. Beroende på vad för typ av behov ert företag har kan vi erbjuda skräddarsydda bevakningsstjänster för företag och deras lokaler. Tyngdpunkten ligger på att förebygga och avvärja olyckor och farliga situationer, skador och kriminell verksamhet. Dessutom bidrar vi till att upprätta en verksamhetsberedskap för olika situationer som kan uppstå så att personalen är mentalt förberedd och vet enligt vilka rutiner de ska agera.

Ronderande bevakning

Skydda er butik eller lokal med ronderande bevakning. Ronderande bevakning är ett av de vanligaste tjänsterna i bevakningsbranschen och syftar till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt förebygga och förhindra skador på person och egendom. En ronderande väktare är tillgänglig 24 timmar om dygnet för att besöka kunderna i sitt ronddistrikt och har god kännedom om sitt område och objekten i det området. Med detta kan väktaren snabbt bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas under särskilda situationer. Bevakningsfordonet är tydligt skyltat i förebyggande syfte. Väktaren har ständig kontakt med larmcentral och kan kalla på hjälp vid behov.

Civil butikskontrollant

En civil butikskontrollant arbetar reaktivt och motverkar samt upptäcker svinn gentemot butikens värden. Andra brottstyper som en civil butikskontrollant ska ingripa mot är snatteri, stöld, skadegörelse och diverse former av bedrägeri. Att vara civil butikskontrollant innebär att kontrollanten med sin civila klädsel ser ut som vilken person som helst och smälter in i miljön som bevakas. Den civila butikskontrollanten röjer inte sin identitet för uppdragsgivarens kunder och delar med sig av eventuella händelser och incidenter till personalen som kan ha nytta av informationen.

Uniformerad butikskontrollant

En uniformerad butikskontrollant har i uppgift att förebygga svinn och att bevaka området. Exempelvis kontrollerar de väskor och påsar för att säkerställa att varorna är betalade och att kvitto på detta finns. Man kan se dem oftast i köpcenter, varuhus, butiker och liknande miljöer. De har samma utbildning som civila butikskontrollanter men arbetar preventivt och proaktivt. De tryggar butikens värden och assisterar butikspersonal vid behov. Butikskontrollanten kan i sitt arbete ha trygghetskameror till förfogande för att lättare kunna göra sitt jobb.

ProAktiv Säkerhet i Sverige erbjuder er kostnadsfri analys och offert! Kontakta oss redan idag på 010-551 19 40 eller info@prosakerhet.se.

Kontakta oss för en offert

ProAktiv Säkerhet

Besöksadress: Hägernäsvägen 25, 183 60 Täby

Postadress: Hägernäsvägen 25, 183 60 Täby

Org.nr: 559222-0916

Kontakta oss

Telefon: 010-551 19 40

E-post: info@prosakerhet.se

Våra tekniker arbetar med uppdrag i: Stockholm, Täby, Danderyd, Sollentuna, Vallentuna, Lidingö, Järfälla, Upplands Väsby, Spånga, Vällingby, Solna m.m.

Säkerhetsbranschen logga. Kungskap, Ansvar, Kvalitet

Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att ProAktiv Säkerhet aldrig delar eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från ProAktiv Säkerhet.