Vad är ett passerystem?

Vad är ett passersystem?

I all vår kommunikation vill ProAktiv Säkerhet förmedla vikten av att anpassa säkerhetssystem efter varje kunds särskilda behov och förutsättningar. Ett fullgott säkerhetssystem består av flera delar som samverkar för att skapa en optimal säkerhetslösning. En sådan del är passersystem. Ett passersystem ger dig och ditt företag full kontroll över vilka som befinner sig i fastigheten vid en given tidpunkt.

I grunden handlar passersystem egentligen om något mycket enkelt: Låsta dörrar och möjligheten att ge rätt personer tillgång att öppna dörrarna. Det som skiljer ett modernt passersystem från ett vanligt låssystem är moderna tekniska lösningar som skapar flexibilitet och extra säkerhet. Med hjälp av digital teknik kan man kontrollera inpassering, logga inpasseringar och styra tillgång till lokaler efter behörighet och tid på dygnet. 

Passersystem kontrollerar tillgänglighet och vem som vistas i lokalerna


Att kunna kontrollera vem som har tillgång till lokalerna hör till det allra mest grundläggande säkerhetsarbetet på ett företag. Alla företag har olika behov vad gäller tillgång och inpassering till lokalerna. För vissa företag räcker det att begränsa den yttre inpasseringen från gatan. Andra företag kan behöva ytterligare begränsningar inuti lokalerna, som till exempel olika säkerhetsklassning på olika delar av verksamheten.

ProAktiv Säkerhet hjälper till med såväl projektering, installation och konfiguration av passersystem. I projekteringen ingår en grundlig analys av företagets säkerhetsbehov. Det ingår en översyn av lokalerna, samt rådande förutsättningar och möjligheter för hur man bäst lägger upp ett passersystem. Vi vill särskilt understryka vikten av individuellt anpassade säkerhetslösningar som passersystem, eftersom alla lokaler ser olika ut. 

Elektroniska passersystem är flexibla och möjliggör snabba åtgärder


På en arbetsplats eller i en bostadsrättsförening får man räkna med att nycklar och taggar ibland kommer bort. En fördel med elektroniska passersystem jämfört med traditionella lås och vanliga nycklar är att låsen inte behöver bytas ut när en nyckel kommit på avvägar. En elektronisk nyckel kan enkelt spärras med omedelbar verkan. Det kan till exempel vara ett passerkort eller en tagg/blipp.

Lika enkelt är det att utfärda en ny elektronisk nyckel, eller att snabbt ändra behörighet efter behov. Man kan till exempel behöva utöka eller minska tillgång till lokaler när personal fått förändrade arbetsuppgifter, ändrade arbetstider eller blivit uppsagda. 

Det kan även uppstå situationer då man behöver veta vem som varit i en lokal vid ett visst tillfälle. Med hjälp av ett elektroniskt passersystem är detta enkelt gjort, eftersom alla inpasseringar loggas och sparas i systemet. 

ProAktiv Säkerhet installerar passersystem Teletec från Paxton


ProAktiv Säkerhet hjälper er med alla steg som krävs för att installera passersystem. Vi använder oss av Paxtons moderna system Teletec, som är ett mycket effektivt, användarvänligt och högkvalitativt passersystem. Teletec är lämpat för såväl små som stora företag, och kan hantera upp till tusen dörrar och tusen kameror.

Välkommen att kontakta oss för mer information och en kostnadsfri offert.

Fungerar passersystem med inbrottslarm?


Passersystem och inbrottslarm kan med fördel användas i kombination. ProAktiv Säkerhet erbjuder fullt integrerade säkerhetslösningar.


Hur installerar man passersystem?


ProAktiv Säkerhet erbjuder full projektering inklusive installation av passersystem. Vi använder Paxtons moderna passersystem Teletec som är mycket användarvänligt och enkelt att installera.


Vad är ett passersystem?


Passersystem är ett system av elektroniska lås och nycklar som möjliggör full kontroll över vem som har tillgång till en fastighet eller lokal.

 

0
Feed

Lämna en kommentar