Med kameraövervakning får du kontroll

Med kameraövervakning får du kontroll

Kamerabevakning är ofta förknippat med övervakning av ett särskilt område ur säkerhetssynpunkt. Kameraövervakning är också ett effektivt sätt att säkra en fastighet, och gör det möjligt att i efterhand se vem som befunnit sig på en viss plats en viss tid. Men moderna kamerasystem kan även användas till mycket annat, till exempel att få god överblick av kundflöden i en butik eller att identifiera ett område där flest människor rör sig.

Med hjälp av kameraövervakning kan du alltså få full kontroll över säkerheten, samtidigt som du kan optimera din verksamhet ur ett affärsmässigt perspektiv. Modern teknik har också skapat stora möjligheter att säkra tryggheten för både dig som använder kameraövervakning och till exempel förbipasserande.

Brottsförebyggande kameraövervakning för din säkerhet

Kameraövervakning är ett mycket effektivt sätt att skydda sig från intrång. Det gäller såväl företag, industrilokaler, bostadsrättsföreningar och exklusiva boenden. Kameraövervakning har visat sig ha mycket god förebyggande effekt. Därtill erbjuder kameraövervakning viktig bevisning i de fall då intrång eller inbrott skett på en plats. 

Kameraövervakning kan användas för företag såväl som privatpersoner. ProAktiv Säkerhet arbetar med fullständiga säkerhetssystem för att skapa optimal trygghet. Självklart innebär vårt arbete med kameraövervakning att följa de riktlinjer som finns gällande tillstånd och skyltning. Med hjälp av avancerad AI och selektiv pixelering kan kameror till exempel riktas direkt mot inpasserande samtidigt som fordon och förbipasserande utanför grindar hålls anonyma. 

Optimera verksamheten med hjälp av kameraövervakning

Utöver de rent säkerhetsmässiga fördelarna med ett system för kameraövervakning kan modern kamerateknik också användas för att optimera ett företags verksamhet. Idag finns tekniska lösningar på plats för att med hög träffsäkerhet analysera kamerabilder. Detta kan skapa goda möjligheter för en kreativ entreprenör. 

Till exempel kan ett kamerasystem räkna besökarantal, analysera rörelsemönster hos kunder i butik, läsa av registreringsskyltar på fordon och särskilja människor, bilar och djur med mycket hög träffsäkerhet. Informationen kan användas för att justera verksamheten och till exempel göra effektiva förändringar i fysiska butiker inom detaljhandeln. 

Modern teknik erbjuder också goda möjligheter att begränsa tillgången till inspelat material för att stärka det personliga skyddet. Detta kan till exempel vara lämpligt då ett garage behöver övervakas mot intrång utan att inkräkta på bilägares privatliv. Det är fullt möjligt att säkerställa att endast personal med rätt administrativ roll har tillgång till rätt del av inspelat material. 

Säker kameraövervakning med modern teknik

På ProAktiv Säkerhet är vi måna om att skapa individuella lösningar för varje kund. Det innebär ofta att kameraövervakning installeras som en del av ett större säkerhetssystem, där moderna inbrottslarm och passersystem också ingår. Med flera åtgärder på plats ökar din kontroll över fastigheten. ProAktiv Säkerhet erbjuder behovsanalys, projektering, installation och konfiguration av samtliga system, inklusive kameraövervakning. Vi använder uteslutande kamerasystem med modern teknik, från leverantörer som Dahua.

Många känner till begreppet CCTV, som är ett äldre analogt system för kameraövervakning. Idag används uppdaterade och moderna versioner av samma grundläggande kamerateknik. När du beställer ett system för kameraövervakning från ProAktiv Säkerhet installeras systemet av en fullt behörig CCTV-ingenjör.

Välkommen att kontakta ProAktiv Säkerhet för mer information om kameraövervakning och säkerhetssystem. Vi erbjuder kostnadsfri analys och offert. 

Hur installeras kameraövervakning?

ProAktiv Säkerhet erbjuder fullständig projektering inklusive installation av system för kameraövervakning. Det innefattar såväl de fysiska kamerorna som det tekniska systemet som kopplar dem samman med till exempel inbrottslarm och larmcentral.

Hur kan kameraövervakning öka min försäljning?

Kameraövervakning kan faktiskt hjälpa dig att öka försäljning i butik. Detta genom att modern teknik analyserar kundflöden och gör det möjligt att optimera till exempel inredning och logistik i dina lokaler.

Hur kan kameraövervakning skydda mig från brott?

Kameraövervakning har visat sig verka avskräckande på många typer av brottslighet, inte minst inbrott och skadegörelser. Används kameraövervakning i kombination med inbrottslarm är det en mycket effektiv säkerhetsåtgärd.

 

0
Feed

Lämna en kommentar