Tjuv försöker ta sig förbi inbrottsskydd

Inbrottsskydd – det räcker inte att skaffa ett larm

Inbrottsskydd – det räcker inte att skaffa ett larm

ProAktiv Säkerhet har arbetat med säkerhetslösningar åt företag och privatpersoner under mer än 25 år. Vi har med tiden kommit att utveckla en stor förståelse för vilket komplext område säkerhet är, och hur viktigt det är att anpassa och skräddarsy alla typer av lösningar individuellt för varje kund. För att skapa ett fullgott säkerhetssystem krävs oftast en rad integrerade åtgärder, där alla delar samverkar i en komplett helhet.

När det kommer till inbrottsskydd räcker det alltså inte att skaffa ett larm. Däremot är ett larm en självklar del av ett bra inbrottsskydd. Vi på ProAktiv Säkerhet arbetar med de största tillverkarna av inbrottslarm i Sverige. I vår projektering ser vi till att det inbrottslarm ni väljer passar era faktiska behov, och att inbrottslarmet integreras på ett effektivt sätt i hela säkerhetskedjan.

Inbrottsskydd förebygger inbrott och skapar trygghet

Att ett företag är skyddat mot inbrott innebär stor trygghet för såväl ett företags verksamhet som för den personal som arbetar i företaget. Ett bra inbrottsskydd verkar både avskräckande och aktivt hindrande för potentiella inbrott. När det kommer till säkerhetslösningar vill man täcka upp alla steg i kedjan – innan, under och efter ett eventuellt inbrott eller inbrottsförsök.

Det som sker innan inbrottet är den förebyggande säkerhetsverksamheten. Detta handlar till exempel om att installera synlig kameraövervakning och tydligt markera att detta är ett larmat och övervakat område. I dag finns kostnadseffektiva lösningar för rondering av väktare, där rondering på plats kan kombineras med rondering via kamerabilder direkt till larmcentral eller väktarkontor.

När larmet går – inbrottsskydd ska generera aktiva åtgärder

Under ett inbrottsförsök går inbrottslarmet igång och varnar för att skalet på det larmade området brutits. Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna och hur lokalerna är utformade kan ett inbrottslarm installeras och anpassas på olika sätt. När du anlitar ett oberoende säkerhetsföretag som ProAktiv Säkerhet ser vi till att noggrant analysera dina behov för att utforma ett säkerhetssystem med inbrottslarm som passar dig bäst.

Ett inbrottsskydd är dock inte komplett om inte inbrottslarmet är kopplat till någon typ av åtgärd. I dag räcker det inte att ett inbrottslarm tjuter på platsen inbrottet sker. Det ska helst vara kopplat till larmcentral eller väktare som snabbt kan vara på plats för att avbryta inbrottet. ProAktiv Säkerhet arbetar med integrerade larm- och kameraövervakningssystem som ger full överblick över vad som pågår på en plats där larmet gått.

Efter ett inbrottsförsök eller fullbordat inbrott kan kamerabilder ge värdefull information om händelseförlopp och inblandade personer. Detta kan visa sig mycket användbart i till exempel efterföljande polisutredningar och/eller försäkringsärenden. Angående försäkringar kan installerade säkerhetssystem även ha positiv påverkan på försäkringspremier.

Inbrottsskydd – skräddarsydda lösningar från oberoende säkerhetsleverantör

När man ser till hela kedjan av förebyggande åtgärder, aktiva åtgärder vid larm och följande efterarbete blir det tydligt att inbrottsskydd handlar om så mycket mer än "bara" ett inbrottslarm. Det är också viktigt att poängtera att ett säkerhetssystem helst inte bör installeras enligt någon typ av standardlösning. ProAktiv Säkerhet följer dig hela vägen fram till ett fullgott inbrottsskydd anpassat efter dina individuella förutsättningar.

Vi erbjuder projektering, installation och konfigurering av fullt integrerade säkerhetssystem. Inför varje uppdrag genomför vi en grundlig behovsanalys för att kunna sätta samman precis rätt säkerhetslösning. Du är varmt välkommen att kontakta oss på ProAktiv Säkerhet för mer information om vårt säkerhetsarbete och för en kostnadsfri offert.

Vanliga frågor och svar om inbrottsskydd

Erbjuder ni inbrottsskydd till privatpersoner?

Ja, ProAktiv Säkerhet arbetar både mot företag och privatpersoner. Vi har mer än 25 års erfarenhet av individuellt anpassade säkerhetslösningar för alla typer av fastigheter, inklusive privata bostäder.

Kan man koppla inbrottslarm till sin egen telefon?

Ja, ett inbrottslarm kan kopplas till såväl larmcentral som till en privat telefon – eller båda delar.

Måste man ha kameraövervakning för att vara skyddad mot inbrott?

ProAktiv Säkerhet levererar alltid individuellt anpassade säkerhetslösningar efter behovsanalys. Kameraövervakning är generellt en mycket effektiv del av ett fullgott inbrottsskydd, men inget krav.

 

 

0
Feed

Lämna en kommentar