Kameraövervakning med en övervakningskamera

Hur väljer jag övervakningskamera?

Hur väljer jag övervakningskamera?

Möjligheten att övervaka ett område eller en byggnad är något som lockar många människor, såväl företagare som privatpersoner. Det finns en ökad medvetenhet kring säkerhet idag, och för många företag är kameraövervakning något av en självklarhet. Att använda sig av kameraövervakning kan vara ett mycket effektivt grepp för att förhindra till exempel inbrott eller skadegörelse. Det kan också vara till stor hjälp efter en incident, för att kunna identifiera vad som skett på platsen.

Vilken typ av övervakningssystem som är mest lämpligt beror på en rad faktorer. Bland annat på vad det är som ska övervakas och vilken typ av säkerhetssystem du är ute efter att bygga upp. När du googlar "välja övervakningskamera" märker du snart att det finns en rad olika alternativ på marknaden, och det kan vara svårt för en lekman att avgöra vilket system som är bäst för det aktuella användningsområdet. Du som läser den här artikeln har dock kommit till precis rätt plats för att kunna göra ett smart val av kamerasystem för övervakning.

ProAktiv Säkerhet hjälper dig hitta rätt övervakningskamera

Vi på ProAktiv Säkerhet hjälper dig att hitta rätt typ av övervakningskamera för det du ska använda den till. Vi arbetar såväl mot privatpersoner eller bostadsrättsföreningar som vill använda kameraövervakning i bostadsområden, som mot mindre och större företag. Med vår hjälp kan du känna dig säker på att du valt rätt typ av övervakningskamera, och dessutom fått den installerad och funktionstestad på rätt sätt. Samtliga kamerasystem som levereras via ProAktiv Säkerhet projekteras av behörig ingenjör inom CCTV.

Övervakningskameror kan användas separat, men integreras med fördel i ett övergripande säkerhetssystem där även inbrottslarm och andra aktiva säkerhetsåtgärder ingår. När du kontaktar oss på ProAktiv Säkerhet för att inleda ett samarbete med din säkerhet som mål, kommer vi börja med att genomföra en grundlig behovsanalys för att passa ihop din verksamhet med exakt rätt säkerhetsåtgärder.

Ett kamerasystem för övervakning kan till exempel kopplas ihop direkt till ett inbrottslarm, där kamerabilderna överses av väktare på plats eller på larmcentral. Tack vare modern teknik är aktiva åtgärder från väktare mer kostnadseffektiva än någonsin. I dag har AI-baserad bildanalys i princip eliminerat risken för fellarm, vilket gjort kameraövervakning till ett mycket attraktivt tillval till inbrottslarm. 

Modern kameraövervakning – från behovsanalys till installation

Du som funderar över vilken övervakningskamera som är rätt val är välkommen att kontakta oss på ProAktiv Säkerhet. Vi är ett oberoende säkerhetsföretag med lång erfarenhet av säkerhetsarbete i Stockholmsområdet. Vi har kapaciteten att göra korrekta behovsanalyser i en föränderlig storstadsmiljö, och erbjuder kompletta säkerhetssystem till dig som behöver det – eller ett enkelt kameraövervakningssystem till dig som har lättare säkerhetsbehov.

Och du vet väl att kameraövervakning kan användas till så mycket mer än brottsförebyggande åtgärder? Med hjälp av bildanalys kan kamerabilder till exempel användas för att kartlägga kundflöden – vilket ger mycket matnyttig information till den butiksägare som vill anpassa sin butik för att maximera sin försäljning. Varmt välkommen att ta en inledande kontakt för ett förutsättningslöst samtal kring säkerhet och vad kameraövervakning skulle kunna göra för dig eller ditt företag.

Vanliga frågor och svar om kameraövervakning

Hur vet jag om jag behöver kameraövervakning?

När du anlitar oss på ProAktiv Säkerhet utför vi en behovsanalys av din eller ditt företags säkerhetssituation. Därefter matchar vi dig med rätt säkerhetsåtgärder, helt anpassade till dina individuella förutsättningar.

Kan jag ha kameraövervakning hemma?

ProAktiv Säkerhet har goda erfarenheter av att leverera säkerhetssystem med kameraövervakning till privatpersoner. Kontakta oss för en vidare analys av hur ditt hem ser ut och vilken typ av säkerhetslösningar du behöver.

Räcker det med inbrottslarm?

Det är fullt möjligt att installera ett enskilt inbrottslarm i ditt hem eller på ditt företag. ProAktiv Säkerhet rekommenderar dock inbrottslarm med kameraövervakning som en integrerad del av ett komplett säkerhetssystem, särskilt i de fall då säkerhetsbehoven är lite högre. Kameraövervakning har visat sig mycket effektivt som förebyggande åtgärd.

0
Feed

Lämna en kommentar