Hur fungerar ett modernt inbrottslarm

Hur fungerar ett modernt inbrottslarm?

Ett modernt inbrottslarm är en av flera integrerade länkar i en lång säkerhetskedja, där flera moment samverkar för att skapa ett fullgott intrångsskydd. ProAktiv Säkerhet hjälper företag och privatpersoner med hela säkerhetskedjan, inklusive projektering, installation och konfiguration. Vi erbjuder fullständig behovsanalys och individuellt anpassade lösningar för att skapa exakt det säkerhetssystem som varje enskild kund behöver. 

Larm och säkerhet är ett område som befinner sig i ständig teknisk utveckling. Det som räknades som ett modernt inbrottslarm för några år sedan, kan idag vara föråldrat och kanske till och med innebära en säkerhetsrisk. Därför arbetar ProAktiv Säkerhet alltid med marknadens mest moderna inbrottslarm. Vi utvärderar kontinuerligt våra larmsystem, och uppdaterar vid behov. 

Moderna inbrottslarm samverkar med passersystem och larmcentral

Tiden då ett inbrottslarm endast bestod av ett starkt ljud som bryter ut när skalskyddet bröts är sedan länge förbi. Idag ska ett modernt inbrottslarm vara kopplat direkt till någon som kan utföra den åtgärd som behövs. Det kan till exempel vara en väktare på plats lokalt eller till en larmcentral. Larmet kan även kopplas till någons telefon. Hur ett larm kopplas beror på kundens unika förutsättningar och behov. I ProAktiv Säkerhets uppdrag ingår en noggrann säkerhetsanalys utifrån vilken vi skapar det larmsystem som är bäst lämpat för varje kund.

Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar inom säkerhetssystem, där moderna inbrottslarm är en självklar komponent. Dagens inbrottslarm kan enkelt integreras med passersystem. Detta kan till exempel vara aktuellt för de företag där viss personal behöver tillgång till lokalerna under tider som egentligen är larmade. ProAktiv Säkerhet samarbetar med Paxton, som levererar mycket säkra och kostnadseffektiva passersystem för små och stora företag.

Brandlarm och lokala larm vid nödutgångar ingår i säkerhetsarbetet

I de inbrottslarm vi installerar ingår även brandlarm. Brandsäkerhet är en minst lika viktig del av säkerhetsarbetet på ett företag som inbrottsskydd, liksom att nödutgångar fungerar och finns på plats. Nödutgångar behöver alltid kunna öppnas vid behov. Däremot kan det vara önskvärt att se till att dessa utgångar endast används i nödsituationer.

Vid nödutgångar finns möjlighet att installera ett lokalt larm som tjuter när utgången öppnas. Detta är en bra lösning för företag som behöver larma sina nödutgångar, men inte vill använda det ordinarie larm som är kopplat till larmcentral och utryckning. Ett sådant lokalt larm verkar i avskräckande syfte, och används i första hand för att förhindra onödig användning av nödutgångar.

Inbrottslarm med moderna övervakningssystem förhindrar onödiga utryckningar

Att ett inbrottslarm är kopplat till larmcentral eller väktare gör det möjligt för säkerhetspersonal att vara på plats snabbt när ett inbrott sker. Detta skapar stor effektivitet i säkerhetsarbetet. Däremot kan det föreligga viss risk för fellarm, till exempel om ett djur råkat bryta skalskyddet på en larmad innergård. Detta kan dock avhjälpas genom att integrera kameraövervakning i larmsystemet. 

Med hjälp av rörliga kamerabilder kan väktare göra en första bedömning av läget direkt vid sina skärmar på larmcentralen. Genom att kunna sålla uppenbara fellarm minskar eventuella kostnader för onödiga utryckningar kraftigt. Även ronderna kan ske på distans från larmcentralen. I våra mest moderna inbrottslarm med kameraövervakning kan AI (artificiell intelligens) hjälpa till att automatiskt skilja på till exempel människor, djur och bilar. 

Välkommen att kontakta ProAktiv Säkerhet för en individuell analys och offert för inbrottslarm och tillhörande komponenter i ett fullgott säkerhetssystem. 

Hur fungerar ett modernt inbrottslarm?

Ett modernt inbrottslarm fungerar som en del av en större säkerhetskedja. Det är till exempel integrerat med passersystem och/eller kameraövervakning och kopplade direkt till väktare och/eller larmcentral.

Vilken leverantör av inbrottslarm använder ni?

ProAktiv Säkerhet använder Teletec inbrottslarm. Detta är mycket moderna larmsystem där säkerhet, funktion och kvalitet är prioriterade egenskaper.

Vilken typ av inbrottslarm behöver mitt företag?

Beroende på verksamhet och typ av lokaler kan behovet av inbrottslarm skifta från företag till företag. ProAktiv Säkerhet erbjuder skräddarsydda säkerhetslösningar efter behovsanalys. Välkommen att kontakta oss för ett samtal om just ert företags förutsättningar.

0
Feed

Lämna en kommentar