Har AI gjort fellarm obefintliga

Fellarm – har AI gjort dem obefintliga?

För många företag är väktartjänster kopplade till inbrottslarm en mycket viktig del av säkerhetsarbetet. Det räcker inte att ett larm tjuter på platsen, larmet behöver också vara kopplat till en direkt åtgärd. Detta ingår också i många av de helhetslösningar för larmsystem och säkerhetstjänster som vi på ProAktiv Säkerhet erbjuder.

Det har dock varit svårt att undvika att vissa larm går av i onödan. Kanske har ett djur kommit in på en larmad innergård, kanske har larmet reagerat på något annat som inte innebär någon fara för den larmade verksamheten. Dessa fellarm leder naturligtvis till samma åtgärder som befogade larm, eftersom det under lång tid inte funnits något sätt att avgöra om ett larm är skarpt eller ej utan att till exempel åka till platsen.

Dagens moderna teknik inom AI (artificiell intelligens) har dock visat sig vara mycket användbar i arbetet med att minimera fellarm och efterföljande onödiga åtgärder. Användningen av AI inom larm och säkerhetssystem är under ständig utveckling i takt med att den bakomliggande tekniken utvecklas – och det går snabbt framåt. Tekniska experter anser idag att AI helt kommer förändra en rad branscher i samhälle och näringsliv. Detta gäller inte minst säkerhetsbranschen.

AI skiljer på människa, djur och maskin för att undvika fellarm

För att artificiell intelligens ska samverka med larmsystem för att undvika fellarm krävs idag någon typ av kameraövervakning installerad i systemet. AI kan redan idag analysera kamerabilder på ett mycket säkert sätt för att skilja på till exempel människor och djur – vilket i stort sett eliminerar de onödiga utryckningar som gjorts på grund av djur som letat sig in på larmade områden.

I dagsläget ska AI ses som ett hjälpande verktyg när det gäller kontroll av kameraövervakade områden. Möjligheterna för att tekniken kommer kunna utvecklas till att vara helt självgående ligger ännu i framtiden, men redan nu är AI ett mycket effektivt hjälpmedel för att hantera fellarm. Vi på ProAktiv Säkerhet ser med stort intresse på framtida tekniska utvecklingar, och levererar alltid fullt uppdaterade larmsystem.

Larmsystem utan fellarm – är AI helt säkert?

Inget system kan påstås vara hundraprocentigt. Att påstå att AI gör fellarm obefintliga skulle vara något av en överdrift. Det är också viktigt att ha hög känslighet på många larmsystem, särskilt på områden och lokaler som är säkerhetsklassade. Det AI främst kan hjälpa till med är hur dessa fellarm hanteras.

Kostnader för onödiga utryckningar kan i många fall vara högre än vad ett företag önskar. Att investera i ett toppmodernt övervakningssystem med AI kan ur ett längre perspektiv visa sig lönsamt, eftersom fellarmen då kan hanteras på ett effektivt och säkert sätt. AI kan även användas på ett sätt som utökar användningsområdet av kameraövervakningen till mer än företagets säkerhet. Analys av kamerabilder med hjälp av AI kan till exempel vara ett verktyg för att optimera företagets verksamhet, genom att till exempel analysera kundflöden och skapa möjligheter till anpassningar därefter.

Du som är nyfiken på vad AI kan göra för att effektivisera ditt larmsystem är varmt välkommen att kontakta oss på ProAktiv Säkerhet. Vi erbjuder branschledande bevakningstjänster och skräddarsydda helhetslösningar för larmsystem och kameraövervakning med modern teknik.

Hur kan AI avhjälpa fellarm?

AI är idag ett bra verktyg för noggrann analys av kamerabilder. Det innebär att verksamheter som har kameraövervakning i kombination med sina larmsystem kan använda AI för att avgöra varför ett larm gått igång. Uppenbara fellarm kan direkt avfärdas utan akuta åtgärder från till exempel väktarservice.

Hur undviker jag fellarm på grund av tekniska problem?

Väljer du ett larmsystem från ProAktiv Säkerhet kan du vara säker på att du har ett tekniskt korrekt och uppdaterat larm på plats. Risken för fellarm på grund av tekniska problem är mycket små, och vi erbjuder regelbunden översyn och service av våra system.

Vad är ett fellarm?

Det som brukar kallas för "fellarm" är när ett larmsystem larmar på grund av något som egentligen inte är en fara för området eller verksamheten som är larmad. Det är till exempel när ett djur irrat in på ett larmat område, eller när någon i personalen glömt att larma av när de gått in i lokalen. Ett fellarm kan också bero på tekniska problem i larmsystemet.

0
Feed

Lämna en kommentar