If You can envision it, then we can build it!

ProAktiv Säkerhet

ProAktiv Säkerhet hjälper er med
säkerhetslösningar

inom Larm, kameraövervakning, passage samt ett komplett fysiskt skydd till ert företag eller bostad. Behovsanalys, projektledning, montage och slutbesiktning!

ProAktiv Säkerhet i Sverige AB - Er helhetsleverantör av säkerhetslösningar i Stockholm

Kameraövervakning Stockholm

ProAktiv Säkerhet levererar säkerhetstjänster och produkter till företag, förening och privatperson i Stockholm och runt om mälardalen. Vi är specialiserade med att tillgodose er med en helhetslösning inom teknisk- och fysiskt säkerhet samt även mekanisk och el-lås. Vi vet att det oftast inte bara behövs en säkerhetsåtgärd. En kombination av en bra teknisk lösning med inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem och ett bra fysiskt skydd, som t.ex. bra fönsterskydd och bra dörrar/portar. Ett bra godkänt låssystem är en mycket viktig del av en säkerhetslösning.

När det gäller säkerhet finns det ingen standard som passar alla. Hos oss får ni en anpassad säkerhetslösning som uppfyller just era behov.

Oavsett om ni är ute efter en helt ny säkerhetslösning, eller har en befintlig installation på plats, så hjälper vi er.

Vi är med er hela vägen, från projektering och installation till service, underhåll och användning. Vi har 25 års erfarenhet av säkerhetslösningar och hjälper er med val av larmcentral och bevakningsföretag.

Säkerhetsbranschen logga

Vi skyddar dig med hjälp av tekniskt skydd

Brett sortiment av tekniskt skydd

ProAktiv Säkerhet har ett brett sortiment inom inbrottslarmkameraövervakning och passersystem, för att kunna tillgodose ert specifika behov av inbrottsskyddet. Skapa trygghet med hjälp av kameraövervakning hemma, på företaget eller utomhus – vi monterar och installerar!

Öka säkerheten på ditt företag

För att kunna säkerställa den totala säkerheten på ett företag eller en förening, så behövs ofta en kombination av ett bra tekniskt skydd. Vi hjälper dig att installera ett inbrottslarm i kombination med övervakningskamera, för bästa fysiska skydd. Det är därför vi på ProAktiv Säkerhet vill vara er partner inom säkerhet – En leverantör av er säkerhet – Den självklara säkerheten.

Vi har godkända produkter för alla tänkbara installationer och använder oss av polisens godkända larmtekniker.

Kontakta oss för en kostnadsfri analys och offert! 

Minskar inbrott i din fastighet Fysiska skalskydd hjälper dig mot inbrott och sabotage

Skalskydd volt

Det fysiska skyddet finns till för att upptäcka, förhindra och stoppa stöld, sabotage, intrång. Det fysiska skyddet består av olika barriärer och skyddsåtgärder som sammantaget bildar ett anpassat och avvägt skydd mot fastigheten.

Ett fysiskt skydd, från Proaktiv Säkerhet är en del av det skalskydd som sitter runt fastigheten, men även ett punktskydd inne i fastigheten som har en högre säkerhetszon. Har du te x en butik som du vill skydda mot inbrott är gallergrindar är ett bra komplement tillsammans med jalusier, och kan tillverkas i olika snygga utsmyckningar och lackfärger! Vi säljer, projekterar och hjälper till med montage av skalskyddet. 

En säkerhetsdörr till lägenhet är inte bara en säkerhet mot inbrott och dämpar oljud utifrån trapphuset, utan skyddar även mot brand och giftig gas – både för din egen del men också för dina grannar. 

Det finns en mängd fysiskt skydd till en fastighet för att skydda er mot inbrott, sabotage eller företagsspioneri, och några exempel är gallergallergrindarrulljalus erfönsterskyddsfilmpolykarbonat (härdadplast), säkerhetsdörrar och entréparier.

Samtliga produkter är godkända enligt sin standard och monteras upp av godkända montörer för att tillgodogöra en hög säkerhet.

Säkerhet och snabb identifering av behörigheter

Ett intrångsskydd är till för att försvåra att obehöriga kan komma in genom fastighetens entré och nå den verksamhet som finns där. Användningsområderna är obegränsade och exempel är personalingång och besöksinsläpp till företag, skolentréer, offentliga byggnader inom stat och kommun som behöver ha tillträdeskontroll, men även inom lokaltrafikens biljettkontroll.

Ett tekniskt system (se under passagekontroll) övervakar så obehöriga inte kan passera och aktiverar ett larm vid obehörig passage. Efter att passagekontrollsystemet har kontrollerat behörigheten öppnas passagen. Entré-kontrollen har två speedgates, nämligen SpeedSec BP och SpeedSec FP. De är baserade på glasskivor som tillåter auktoriserad åtkomst. Beroende på modell och krav finns halvhöjds eller fullhöjdspaneler tillgängliga. Speedgate SlimSec är tillverkad med glaspaneler som öppnas i varje passageringsriktning. Vid panik eller strömavbrott, frigör öppningsrutorna passagevägen. Breda passager anpassande för funktionshindrade, t.ex. med rullstolar, finns som tillval.

Vid panik eller strömavbrott, frigör öppningsrutorna passagevägen. Breda passager anpassande för funktionshindrade, t.ex. med rullstolar, finns som tillval. Enheterna / intrångsskydd bildar effektiva optiska barriärer med attraktivt utseende. Högkvalitativa material såsom rostfritt stål, glas, trä, granit eller marmor betonar designfaktorn.

Pollare

Ser till att området är säkrat

Proaktiv Säkerhet ger er som en totalentreprenör en säkerhetslösning som är hållbar och vi ser inte bara till att en del av säkerhetsbehovet löses, utan tillhandahåller ett komplett skydd av ert område.

Vi riskbedömmer, analyserar och åtgärdar genom effektiv och hållbar planering. Vi projektleder montaget i  säkerhetsarbetet,  så ni kan fokusera på ert företag.